تاريخچه وعلت نامگذارى پشمك حاج عبدالله:

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے 

منبع : **آوای باران** |راز پشمک حاج عبدالله
برچسب ها : عبدالله ,پشمک ,مدرسه ,تبریز ,اینکه ,دبستان ,دبستان اکبریه ,مستخدم دبستان ,ادامه داشت ,پشمک میخریدن ,مدرسه پشمک ,مستخدم دبستان اکبریه ,دبستان اک